SEKRETESSFÖRKLARING

INLEDNING

Denna integritetsförklaring är avsedd att informera dig om de personuppgifter som rör dig och som Etex Building Performance BV, med huvudkontor i Oosterhorn 32/34, 9936 HD Farmsum, Nederländerna, och registrerade hos handelskammaren under numret 023.20.379, med momsregistreringsnummer NL002 851 908B01, (som fungerar som registeransvarig och hädanefter kallad 'vi', 'oss' och 'vår') samlar in via webbplatsen°www.siniat.nl°och dess underdomäner (nedan "Webbplatsen"), eller inom ramen° för vår kommersiella relation samt för att informera dig om varför och på vilken rättslig grund vi samlar in och behandlar sådana personuppgifter och hur vi hanterar personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi har erhållit genom ditt besök på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar  du denna sekretesspolicy.

RÄTTSLIG GRUND

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke eller på grundval av det berättigade intresset med tanke på vårt affärsmässiga förhållande eller juridiska skyldighet.

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst utan att göra avkall på rättmätigheten för denna behandling innan medgivandet återkallas.

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som rör dig (nedan "personuppgifter") på tre sätt:

  • genom din registrering och din överföring av information som du anger på vissa sidor på webbplatsen. Informationen som markeras med en asterisk (*) måste tillhandahållas för att vi ska kunna uppnå de bearbetningsändamål som anges nedan. Sådana personuppgifter som samlas in direkt från dig inkluderar ditt för- och efternamn, hem- eller arbetsadress, personlig e-postadress eller företags-e-postadress, personligt eller företagsmobilnummer eller annat telefonnummer, meddelanden, projektinformation eller annan personlig information eller kontaktinformation som du ger oss. Vi kan också be om dina kommentarer, förslag eller annan information angående webbplatsen, vårt företag eller våra produkter/tjänster. Andra specifika typer av information, till exempel dokument eller bilder som du kan ladda upp kan också begäras i samband med tävlingar, prisspel, andra kampanjerbjudanden eller andra marknadsföringsaktiviteter.
  • Mer information om cookies hittar du nedan.
  • Inom ramen för vår kommersiella relation.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att användas i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna:

  • svara på din direkta begäran, som beskrivs vid insamlande av dina personuppgifter eller som på annat sätt meddelas dig före användningen av dina personuppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke eller det berättigade intresset.
  • hantera din användning av webbplatsen, inklusive - i förekommande fall - ditt deltagande i tävlingar, prisspel, andra kampanjerbjudanden eller andra marknadsföringsaktiviteter baserat på ditt samtycke; samt
  • skicka e-post/post/sms-utskick eller annan marknadsföringsinformation om våra varumärken, koncernbolag och/eller partners som vi utför gemensamma kampanjer med eller med vilka vi kör program som kan intressera dig baserat på ditt samtycke eller det berättigade intresset.

Vi kan kombinera de personuppgifter du tillhandahåller med andra personuppgifter som vi har erhållit om dig för samma ändamål från andra källor även om du har försett oss med dina uppgifter på andra platser eller via ett annat medium (t.ex. en plattform för sociala medier). Dessa källor finns på handelsplatser eller via våra kontoansvariga.

Vi får inte använda dina personuppgifter för nya ändamål som ännu inte föreskrivs i denna sekretesspolicy förutom på grundval av tillämpligt rättsligt samtycke. Vi kommer i vilket fall att meddela dig om varje sådan ändring av denna sekretesspolicy innan vi använder dina personuppgifter för andra ändamål. När det gäller samtyckesbaserade aktiviteter kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för sådana nya ändamål utan att först ha erhållit ditt samtycke.

SÄRSKILD KATEGORI PERSONUPPGIFTER 

Vi samlar inte in eller behandlar någon särskild kategori av personuppgifter som rör dig. De särskilda kategorierna av personuppgifter omfattar uppgifter som visar: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller annan övertygelse av liknande art, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för unik identifiering av en fysisk person, hälsouppgifter, och uppgifter som rör en persons sexuella beteende eller sexuella läggning.

DIREKT MARKNADSFÖRING

Vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring med ditt uttryckliga samtycke i förväg eller på grundval av det berättigade intresset såvida detta inte är tillåtet enligt gällande lag.

Om du vid något tillfälle bestämmer att du inte vill få någon mer kommersiell information eller reklam från oss kan du välja bort direkta marknadsföringskampanjer utan kostnad och utan att ange skäl och invända mot framtida behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften genom att skicka e-post till oss på info@siniat.nl med angivande av "opt-out" i ämnesraden i ditt e-postmeddelande. Alternativt kan du använda opt-out-proceduren som anges i varje reklammeddelande som du får från oss. 

Om du har valt bort att ta emot reklammeddelanden från oss får du fortfarande information som rör ett avtal som du kan ha ingått med oss. 

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE 

Vi använder automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om du ger oss uttryckligt och föregående samtycke och du har rätt att inte bli föremål för det hela tiden. Det automatiserade beslutsfattandet, inklusive profilering, används för att fastställa ditt produktintresse och vilken typ av kund du är. Detta sker genom en cookie och baserat på ditt klickbeteende på webbplatsen. På grundval av detta kommer du att via e-post få personlig marknadsföringsinformation angående produkter som ingår i ditt produktintresse grundat på profileringen.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL MOTTAGARE I TREDJELAND

Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part och lämnar inte ut dina personuppgifter om det inte grundar sig på ditt specifika samtycke, är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller på annat sätt tillåts eller påbjuds enligt lag, en myndighet eller en rättslig myndighet.

Vi överför dina personuppgifter till följande mottagare: Etex Services NV.

När dina personuppgifter vidarebefordras till handläggare eller tredje part utanför Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet i länder som Europeiska Kommissionen inte anser garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter säkerställer vi att lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med tillämplig nationell och europeisk dataskyddslagstiftning.  För information om lämpliga åtgärder som har vidtagits eller där dessa åtgärder har vidtagits, vänligen maila oss på info@siniat.nl. 

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller annan enhet av webbplatser du besöker. De används allmänt för att få webbplatser att fungera eller arbeta mer effektivt och för att ge information till ägarna av webbplatsen. 

Allmän information om använda cookies

Denna webbplats använder cookies för att lagra dina språkinställningar, spara vilken typ av kund du är, för att avgöra hur många test/prover du får, analysera din användning av webbplatsen via Google Analytics, aktivera sociala interaktionsfunktioner med stödda externa webbplatser för sociala medier och anpassa innehållet i e-postmeddelanden baserat på ditt produktintresse. När du besöker vår webbplats för första gången visas sekretessinformation i en cookie-banner på startsidan tillsammans med information om samtycke för användning av cookies. Om du fortsätter att aktivt använda webbplatsen och inte uttryckligen invänder mot användningen av cookies samtycker du till vår användning av cookies. Detta samtycke lagras i din webbläsare så att informationen inte behöver upprepas på varje sida på webbplatsen. Om behörighet saknas i din webbläsare (till exempel på grund av att du har raderat dina cookies) kommer cookie-bannern med sekretessinformation att dyka upp igen vid ditt nästa besök på webbplatsen. Vi kan installera och använda vissa tekniskt nödvändiga cookies, för vilka inget föregående samtycke krävs från dig. Vi kan också använda sessionscookies som raderas automatiskt i slutet av din session och inte kräver föregående samtycke från dig. Andra cookies (såsom cookies för att förbättra navigeringsupplevelsen genom att anpassa innehållet på webbplatsen efter dina önskemål och genom att behålla vissa uppgifter så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök) kan installeras och användas om du har gett oss tillstånd att göra det. All relevant information om de cookies som används på denna webbplats finns i tabellen nedan.

Cookie-namn

Kategori av lagrad information

Syfte

Domän

Cookie-typ

Lagringstid

Relaterade till spårning användare

Kommunikation till tredje part

Sekretesspolicy för tredje part

ASP.NET_SessionId

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ASP.NET_SessionId

Technical information

Preserves the visitor's session state across page requests.

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

CookieLawBannerAccepted

Site navigation

Stores the user's cookie consent state

www.siniat.nl

Necessary

40 years

no

No

NA

siniatbe#lang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.siniat.nl

Preferences

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

siniatbe#persistedlang

Site navigation

Registers your language selection to facilitate future browsing

www.siniat.nl

Preferences

40 years

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

scWfmAntiCSRF

Technical information

Prevents Cross-Site Request Forgery attacks where a malicious website can influence the interaction nltween a client browser and a web app that trusts the browser

www.siniat.nl

Necessary

Session

no

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/handboek

CookieConsent

Visitor preferences

Stores the user's cookie consent state for the current domain

www.siniat.nl

Necessary

1 year

no

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

_ga

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

_gat

Statistical data

Used by Google Analytics to throttle request rate

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

_gali

Statistical data

Used by Google Analytics to throttle request rate

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/documentatie/referentieprojecten/bow-school

_gid

Statistical data

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

www.siniat.nl

Statistics

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

r/collect

Marketing data

Enables data collection for Display and Search Remarketing

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

collect

Statistical data

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and nlhaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-NL

GPS

Device location tracking data

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

PREF

User tracking data

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTunl videos across different websites.

www.siniat.nl

Marketing

8 months

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

VISITOR_INFO1_LIVE

User tracking data

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTunl videos.

www.siniat.nl

Marketing

179 days

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

YSC

User tracking data

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTunl the user has seen.

www.siniat.nl

Marketing

Session

Yes

Yes

https://www.siniat.nl/nl-nl/techplus

ai_user

 

Used by Microsoft Application Insights software to collect statistical usage and telemetry information. The cookie stores a unique identifier to recognize users on returning visits over time.

www.siniat.nl

Statistics

1 year

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ai_session

 

Preserves users states across page requests.

www.siniat.nl

Marketing

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

ai_session

 

Preserves users states across page requests.

www.siniat.nl

Marketing

Persistent

 

No

https://www.siniat.be/fr-be/documentation/construction-a-sec/plaques-de-platre

AI_buffer

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AI_sentBuffer

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AITR_ClientPerformanceMathError

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/internal/icons

AITR_InvalidBackendResponse

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.be/nl-be/internal/empty-page

AITR_OnError

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-NL

AITR_TransmissionFailed

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.be/nl-be/producten-en-systemen/producten/platen/akoestische-vochtwerende-gipsplaat-lacoustic-wab-vierkante-perforatie-4

QUERY_RESULT

 

Unclassified

www.siniat.nl

Unclassified

Session

 

No

https://www.siniat.nl/nl-nl/documentatie/brochures-en-documenten

Google Analytics: Denna webbplats använder Google Analytics, ett verktyg från Google Inc. (Google) för analys av webbdata. Google Analytics använder cookies som hjälper oss att analysera hur användarna använder webbplatsen.

Eftersom vi har aktiverat anonymiseringen av överförda IP-adresser kommer Google att utelämna/anonymisera IP-adressens sista oktett inom EES-medlemsstaterna före en sådan överföring. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Google använder denna information för att avgöra hur du använder webbplatsen, för att ge oss rapporter om webbplatsens aktivitet och för att leverera andra tjänster till oss som rör internetanvändning och webbplatsens aktivitet. Google kopplar inte din IP-adress till någon annan information som står till dess förfogande.  Mer information om användarvillkoren och dataskydd finns på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. På denna Webbplats kompletteras Google Analytics-kod med 'anonymizeIp' för att säkerställa att IP-adresser samlas in anonymt (s.k. IP-maskering).

Hur man undviker att cookies placeras

Du kan förhindra att cookies placeras genom att justera webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare erbjuder viss kontroll över de flesta cookies genom webbläsarinställningar. Mer information om hur du förhindrar att cookies placeras finns på http://www.allaboutcookies.org

Det kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som de ska och att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte längre är tillgängliga för dig.

Så här tar du bort/avaktiverar cookies

För att radera/avaktivera alla cookies som placerats på din dator kan du helt och hållet avaktivera användningen av cookies i de flesta webbläsare eller ta bort cookies som skapats av specifika domäner/webbplatser. Mer information om hur du gör det finns i webbläsarens hjälp:

Du kan specifikt förhindra att Google samlar in och använder data (cookies och IP-adress) för varje webbplats du besöker genom att ladda ned och installera tillägget för din webbläsare som finns på  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Du kan också uttryckligen avböja användandet av Google Analytics på denna webbplats genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie placeras på din dator för att säkerställa att dina data inte längre samlas in när du besöker denna webbplats i framtiden:
Disable Google Analytics

Delning på sociala medier

Vi använder ett plugin-program (även kallat tillägg) som gör att du kan dela webbplatsens information på Facebook, YouTube, Pinterest och LinkedIn via "Dela"-knapparna. 

Av dataskyddsskäl har vi medvetet valt att inte använda direkta plugin-program för sociala medier på vår webbplats. Istället använder vi en alternativ teknisk lösning som gör att du kan bestämma om och när du vidarebefordrar data till operatörer av sociala medier. När du besöker webbplatsen skickas data därför aldrig automatiskt till ett socialt medium. Först när du klickar på den relevanta knappen ansluter din webbläsare till servrarna som tillhör respektive socialt medium, dvs. om du klickar på element och sedan på ikonen för ett socialt medium anger du att du godkänner att din webbläsare ansluter till servrarna som tillhör respektive socialt medium och skickar användningsdata till operatören som styr respektive socialt medium, oavsett om du är prenumerant eller inte.

Vi har inget inflytande på arten eller omfattningen av de uppgifter som sociala medier sedan kan samla in. För information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, om de sociala mediernas vidare behandling och användning av uppgifter och om dina dataskyddsrättigheter och relevanta konfigurationsinställningar, hänvisas till dataskyddsbeskrivningen för berört socialt medium.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

På vissa delar av denna webbplats kan vi lägga ut länkar till tredje parts webbplatser som inte omfattas av denna integritetsförklaring. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet; var dock medveten om att vi inte har någon kontroll över dessa tredje parter eller deras webbplatser och att dessa tredje parter kommer att ha en annan sekretesspolicy som gäller för information som samlas in från dig när du besöker deras webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom alla webbplatsers integritetsförklaringar innan du lämnar personligt identifierbar information.

LAGRINGSTID

Vi behåller inte dina personuppgifter i mer än 36 månader.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med standardpraxis inom sektorn för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för bearbetade personuppgifter. Säkerheten kräver dock insatser av alla inblandade aktörer. Vi uppmuntrar dig därför att bidra till dessa ansträngningar genom att själv vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inklusive användning av starka lösenord och att hålla alla användarnamn och lösenord konfidentiella (om tillämpligt).

BARN PÅ HEMSIDAN

Denna webbplats är varken avsedd för eller riktar sig till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in information från sådana individer. Om du anser att ditt barn har försett oss med personuppgifter kan du kontakta oss via info@siniat.nl. 

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva din rätt till tillgång, din rätt till korrigering och din rätt till radering i förhållande till dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig behandlingen, begära en begränsning av behandlingen eller använda din rätt till dataportabilitet, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, genom att skicka ett undertecknat ansökningsformulär via e-post med en kopia av ditt identitetskort, pass eller annat identitetsbevis till info@siniat.nl eller per post till Etex Building Performance BV – marknadsavdelningen, Oosterhorn 32 /34, 9936 HD Farmsum, Nederländerna. 

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst, utan att göra avkall på rättmätigheten för denna behandling innan medgivandet återkallas. 

Som berörd part har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet (främst i den EU-medlemsstat där din vanliga vistelseort eller arbetsplats finns eller där överträdelsen inträffade) om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

EFTERLEVNADSANSVARIG

Den ansvarige för efterlevnaden på Eternit kan kontaktas på info@siniat.nl avseende alla frågor som rör behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter enligt tillämpliga nationella och europeiska dataskyddslagar.

GILTIGHETSDATUM OCH ÄNDRINGAR

Denna integritetsförklaring har varit i kraft sedan den 25 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att, alltid och helt efter eget gottfinnande, ändra, anpassa, lägga till eller ta bort delar av denna sekretesspolicy. Återgå ibland till denna sida för att läsa den senaste versionen av denna sekretesspolicy eftersom din fortsatta användning av denna webbplats efter ändringar i villkoren innebär att du accepterar dessa ändringar. 

Tack för att du besökte denna webbplats. 

 

 

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk