Egenskaper

Egenskaper

Egenskaper

BRAND

Ingenting är viktigare än säkerheten för de som bor och arbetar i en byggnad, och att säkerställa fria utrymningsvägar i händelse av brand är högsta prioritet. Byggskivor, och i synnerhet gipsskivor, fungerar som en naturlig brandbarriär. Vi har utvecklat en serie brandbeständiga lösningar som utnyttjar gipsets naturliga fördelar, där de viktiga brandegenskaperna har förstärkts med hjälp av olika tillsatser. Därför uppfyller de också tillämpliga normer för brandskydd och brandhärdighet för olika miljöer.

BYGGNORMER

Byggnormer kräver 30,60,90 eller 120 minuter brandskydd, beroende på utformning och användning av byggnaden.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk