Egenskaper

Siniat Vatten

Egenskaper

VATTEN

I simhallar och duschrum krävs lösningar för att förhindra fuktskador, men risken för vattenskador är också mycket hög.
Vi har utvecklat en serie unika lösningar för dessa krävande miljöer. Vår teknologi gör det möjligt att uppfylla en rad prestandakrav utan att kompromissa med byggtiden.

 

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk