GKB Dekoform 6mm

Siniat Dekoform är en glasfiberförstärkt gipsskiva. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong. Siniat Dekoform gipsskivor tillverkas med försänkta kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Gipsskivorna används inomhus för dekorativa former i väggar och tak. De kan formas i torrt och vått tillstånd.

Vidare information

Dokument

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk