GKB Scan 12,5mm

Siniat GKB Scan är en glasfiberförstärkt gipsskiva. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong. Skivan tillverkas med försänkta kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Används inomhus.

Vidare information

Reaktion på brand: A1, icke-brännbar

Dokument

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk