GKB Scan 12,5mm

Siniat GKB Scan är en glasfiberförstärkt gipsskiva. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong. Skivan tillverkas med försänkta kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Används inomhus.

Vidare information
Reaktion på brand: A1, icke-brännbar
60 års expertis
Testade och certifierade lösningar
Globalt servicenätverk